De invloed van lichaamstaal

Uit onderzoek blijkt dat bij een disbalans tussen niet-verbale en verbale signalen mensen gedwongen worden te kiezen tussen wat ze zien en wat ze horen. Onbewust zullen ze uw lichaamstaal geloven. Uw lichaamstaal vertelt meer over uw motieven en gevoelens dan u beseft. Deze draagt voor een belangrijk deel bij aan uw impact op anderen.

Dus aan u de vraag. Staat u stil bij wat u met uw lichaam vertelt?  Niet echt, soms wel maar niet vaak genoeg?

Onderzoek

Het onderzoek naar lichaamstaal heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. We komen steeds meer te weten over de manier waarop lichaamstaal van invloed is op de boodschappen die we proberen over te brengen.  Een evidente maar belangrijke ontdekking in de evolutiepsychologie is dat onze hersenen op niet-verbale signalen reageren, ook al zijn de meesten van ons zich daar niet van bewust.

Allemaal hebben en tonen we gevoelens. Iedereen geeft uitdrukking aan enthousiasme, warmte en vertrouwen, maar ook aan ongenoegen, onverschilligheid en misschien zelfs arrogantie. We doen dit via onze houding, gelaatsuitdrukkingen, handgebaren en ons gebruik van ruimte. Voor effectieve niet-verbale communicatie is het van cruciaal belang dat u beseft dat de impact van deze signalen niet zozeer afhangt van wat u bedoelt, maar meer van hoe anderen deze signalen interpreteren.

Onze vroegste vorm van communicatie

Lichaamstaal vormt de basis van onze vroegste vorm van communicatie. Vóór het gesproken woord was het vaak van levensbelang om in een fractie van een seconde uit te kunnen maken of iemand veilig was of in gevaar verkeerde. De wereld van communicatie is sindsdien geëvolueerd, maar ons vermogen om lichaamstaal te lezen is nog steeds gebaseerd op een primitieve, emotionele reactie die niet veranderd is sinds mensen met interactie zijn begonnen.

Fouten bij het lezen van lichaamstaal

We maken allemaal fouten bij het lezen van lichaamstaal. Daarom brengen niet-verbale signalen niet altijd over wat iemand feitelijk bedoelt. Het staat eigenlijk vast dat mensen fouten maken, omdat de context nu eenmaal bepaalt hoe we tegen iets aankijken. De context heeft invloed op onze interpretatie van niet-verbale signalen. Het is pas mogelijk om wijs te worden uit iemands non-verbale boodschap, wanneer u de achterliggende omstandigheden, de context kent. Context gaat over godsdienst, plaats, relaties, tijdstip van de dag, vroegere ervaringen, zelfs zaken zoals de kamertemperatuur. Afhankelijk van de context kan het niet-verbale signaal een heel andere betekenis hebben.

Basisprincipes

Maar toch zijn er een aantal basisprincipes om ongeacht de context een positieve indruk te maken. Bij communicatie is de eerste indruk van cruciaal belang en dat gebeurt sneller dan u denkt. In feite vellen mensen in twintig seconden of minder een oordeel over uw betrouwbaarheid, competentie, warmte en zelfvertrouwen.  Alles wat u daarna doet, wordt door deze filter bekeken. Het is onmogelijk om mensen te beletten dergelijke snelle beslissingen te nemen, omdat onze hersenen nu eenmaal zo werken. Maar het is wel mogelijk om te begrijpen hoe u deze beslissingen in uw voordeel kunt ombuigen door een positieve eerste indruk te maken.

Attitude
Mensen merken ogenblikkelijk uw attitude op. Vergeet dus niet voordat u een vergaderzaal of iemands kantoor binnenstapt om stil te staan bij de situatie en een bewuste keuze te maken over de attitude die u wilt aannemen. Een attitude die mensen aantrekt: vriendelijk zijn, glimlachen, open staan, aanspreekbaar, gastvrij, behulpzaam en nieuwsgierig zijn. Een attitude die afschrikt: kwaad, ongeduldig, verveeld, arrogant, bang, depressief en achterdochtig zijn.

Houding
Als u rechtop staat, met uw schouders achteruit en uw hoofd omhoog, ziet u er zelfverzekerd uit en straalt u zelfvertrouwen uit.

Smile
Een glimlach is de gelaatsuitdrukking waarvan we allemaal het meeste houden. Het geeft een welkom gevoel en zegt “Ik ben vriendelijk en aanspreekbaar”.

Ogen
Oogcontact maken is belangrijk. Iemand in de ogen kijken zorgt voor overdracht van energie en wijst op openheid. Voor een beter oogcontact kunt u er een gewoonte van maken om te letten op de kleur van de ogen van iedereen die u ontmoet. Zo blijft u wat langer kijken dan gewoonlijk. Trek ook uw wenkbrauwen op. Dat is een universeel teken van vriendelijke herkenning.

Lichtjes naar voren buigen
Door lichtjes naar voren te buigen in iemands richting laat u zien dat u betrokken en geïnteresseerd bent, maar de persoonlijke ruimte van de ander eerbiedigt. In de meeste zakelijke situaties betekent dat, dat u ongeveer een armlengte afstand houdt.

Wanneer is uw volgende kennismaking? Bedenk nu al hoe u graag wilt overkomen door stil te staan bij non-verbale signalen waarmee u in de eerste cruciale seconden een positieve indruk kunt maken.

Gebaseerd op een video op LinkedIn Learning van drs. Carol Kinsey Goman, expert op het gebied van lichaamstaal

Geïnspireerd?

Contacteer ons

We respecteren uw privacy en gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en met onze voorwaarden met betrekking tot het gebruik van cookies.