Van beoordeling naar waardering

Inleiding

We kunnen beter focussen op talenten, kwaliteiten, vaardigheden en op manieren om deze te ontwikkelen, dan hameren op verbeteringen.

Marbl banner corporate positivity

Trends in performance management

Naar jaarlijkse gewoonte bereiden managers hun functioneringsgesprekken voor en voeren het gesprek naderhand.

Doelstellingen bepalen de koers, bieden focus en geven aan wat een bedrijf op korte en lange termijn wil bereiken. Recruteringsbureau Hudson heeft onderzoek gedaan naar trends in performance management. Hieruit blijkt dat 40% van de werknemers daadwerkelijk wordt gemotiveerd door gesprekken over hoe zij presteren. De vraag is echter hoe we deze functioneringsgesprekken vandaag de dag voeren.

Bij meer dan 8 op 10 bedrijven blijft performance management beperkt tot een jaarlijks beoordelingsgesprek. Dat is opmerkelijk, omdat de organisatie snel verandert.

Gesprekken over de professionele ontwikkeling en loopbaanverwachtingen van werknemers hebben beslist een gunstige invloed op de prestaties, maar de manier waarop we dit aanpakken is aan verandering toe. Al te vaak kijken managers alleen achteruit en focussen ze tijdens het gesprek op het gedrag van de werknemer in het afgelopen jaar.

 

Van functioneringsgesprek naar wederzijdse waardering

Traditionele beoordelingssystemen zijn vaak gericht op het vaststellen van manieren om de prestaties te verbeteren. Uit onderzoek van Hudson blijkt dat dit weinig zin heeft. We kunnen beter focussen op kwaliteiten en talenten en op manieren om deze te ontwikkelen, dan hameren op verbeteringen. 

Waar draait het om bij performance management?

  • Een dialoog
  • Gebaseerd op waardering
  • Wederzijds commitment
  • Wederzijdse motivatie
  • De toekomst

 

Waarom is performance management belangrijk?

Een gemeenschappelijk doel, weten waaraan je werkt, zowel individueel als in een team: dát draagt bij aan een grotere betrokkenheid. Juist daarin schieten veel van de huidige performance managementsystemen tekort. Ze zijn nog te veel op het individu gericht en er is geen ruimte voor dialoog. Een ideaal systeem laat zien wat een werknemer én een team bijdragen aan de globale bedrijfsdoelstellingen.

Een gemeenschappelijk doel, weten waaraan je werkt, zowel individueel als in een team: dát draagt bij aan een grotere betrokkenheid. Juist daarin schieten veel van de huidige performance managementsystemen tekort. Ze zijn nog te veel op het individu gericht en er is geen ruimte voor dialoog. Een ideaal systeem laat zien wat een werknemer én een team bijdragen aan de globale bedrijfsdoelstellingen.

marbl

marbl streeft naar ontwikkeling en welzijn voor iedereen. We ondersteunen elk bedrijf dat waarderingsgesprekken in de cultuur wil invoeren en verankeren. We reiken klanten nieuwe performance managementtools aan om deze waarderingsgesprekken te kunnen voeren en op een duurzame manier in praktijk te brengen.