De inzichten uit de positieve psychologie fascineren ons:

Optimaal functioneren om maximaal welbevinden te ervaren,
emotioneel, psychologisch, sociaal en maatschappelijkWe vertalen dit in wetenschappelijk onderbouwd werken
rond positief leiderschap en corporate positivity®

corporate positivity®

Werken aan een positieve organisatiecultuur omdat cultuur mensen vormt en mensen cultuur vormen.

Een praktische methode om een organisatiecultuur te dynamiseren.

Een vertaling naar vijf ambities: positieve betrokkenheid, klimaat, connecties, mindset en communicatie, vertrekkend van de overtuiging dat het potentieel in iedere organisatie aanwezig is.

positief leiderschap

In balans met zichzelf, positief met mensen en focus op resultaat.

Een leiderschapsmodel dat vertrekt vanuit zelfinzicht als innerlijk kompas.

Een vertaling naar kerncompetenties versterkt door een open mindset, focus op aanwezige kwaliteiten, aandacht voor waarden, zingeving en welbevinden doorheen de gelaagdheden van de organisatie.

Onze blog

Bloovi

Bloovi

Er wordt weleens gezegd: “1 + 1 = 3”. Het is een spreuk waar wij steevast achterstaan, want samen kom je vaak verder dan alleen. Toch is dit rekensommetje niet altijd zo eenvoudig als het lijkt, en dat bleek ook uit de fusie tussen de gemeente en het OCMW van Heist-op-den-Berg tot lokaal bestuur.

Lees meer

Onze klanten